Revize elektrických zařízení

Upozornění:
v současné chvíli další zakázky z kapacitních důvodů nepřijímáme.

Revize elektrických zařízení


Revize elektrických zařízení dle normy ČSN 33 1500:1990 - základní / výchozí norma pro provádění revizí.

Revize elektrických zařízení, spotřebičů, el. ručního nářadí a hromosvodů jsou důležitou součástí našeho života. Prvotní požadavek je, zajistit bezpečnost lidí při každodenním životě a práci. Dalším požadavkem je zabezpečení majetku před škodami způsobenými působením elektrického proudu při jakékoli činnosti či druhu působení, ať už vyvolaného lidskou činností, či z důvodu působení přírodních vlivů.

Revize je prvním z požadovaných dokladů, které jsou vyžadovány kontrolory Státního úřadu inspekce práce. Revize jsou však také vyžadovány při pronájmu bytových i nebytových prostor.

Povinnost provádět revizi vyplývá ze Zákoníku práce (zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví) a vztahuje se na provozovatele elektrických spotřebičů, objektů a prostor.

Proč provádět revize

Hlavní důvody:
  • Možné odvrácení poškození zdraví, bohužel často i s následkem smrti.
  • Zabránění poškození, či úplnému zničení majetku el. zařízením, nebo statickou elektřinou.
Administrativní důvody:
  • V případě škodné události pojišťovna požaduje splnění všech zákonných podmínek. Pokud není platný doklad o provedené revizi , může dojít jak ke krácení pojistného plnění. Pokud je zjištěna závada na straně provozovatele, dochází k neproplacení pojistého plnění a v případě dalších škod i k postihu provozovatele/majitele elektrického zařízení či objektu.

Termíny revizí

Každý materiál stárne, každý spotřebič, přístroj, či stavba se opotřebovává. Revize jsou vyžadovány pravidelně, dle norem v individuálních časových termínech - lhůtách, vždy vztažené k danému typu spotřebiče, objektu či stavby při daném typu užívání (soukromé, pracovní veřejné atp.).

Elektrorevize